Υπηρεσίες

Υποστήριξη πελατών, Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, Τηλεφωνικές κάρτες e-mail για πλήρωμα

Εξυπηρέτηση πελατών

  • Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
  • Επισκευές
  • Υποστήριξη εξαρτημάτων
  • Έλεγχος και Έρευνα για την έκδοση Ραδιοεπικοινωνιών Ασφαλείας
  • Πιστοποιητικά όλων των κατηγοριών: ABS, LRS, DNV, BV, NKK, RINA, GERM.LLOYD, HELLENIC RE
Airtime e-mail crew calling cards - Radiotechnics Co.

Airtime e-mail crew calling cards

Airtime

Υπηρεσίες Inmarsat μέσω Land Earth Stations STRATOS με παγκόσμιες τιμές και υπηρεσίες τιμολόγησης

Crew Calling Chat Cards

Κάρτες συνομιλίας για το πλήρωμα σε όλες τις υπηρεσίες Inmarsat, συμπεριλαμβανομένων των mini-M και Fleet. Κατά τη διάρκεια των "happy hours" οι τιμές είναι σημαντικά χαμηλότερες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Επικοινωνία

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

PSA

Η Radiotechnics είναι PSA 3122 - Σημείο Ενεργοποίησης Υπηρεσίας και έχει εξουσιοδότηση από την Inmarsat για την ενεργοποίηση και τη διατήρηση εγγραφών και λογαριασμών Mobile Earth Station (MES).

ISO

Η Radiotechnics έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001-2015 από την BVQI για πωλήσεις, εγκατάσταση και συντήρηση Ραδιοηλεκτρονικού εξοπλισμού.