Προϊόντα

Δορυφορική επικοινωνία & ναυτιλιακά ηλεκτρονικά
RADAR FURUNO FAR-2xx7
AIS FURUNO FA-170
ECDIS FURUNO FMD-3100
FURUNO NavNet MultiStation
MF-HF FURUNO FS-2575
S-VDR FURUNO VR3000S
VHF FURUNO FM-8900
SAILOR 150 FleetBroadband
SAILOR 250 FleetBroadband
18.11.2018
SAILOR 500 FleetBroadband
18.11.2018
S-VDR TRANSAS 3200
Φορητό VHF εγκεκριμένου τύπου GMDSS
18.11.2018
Φορητό VHF εγκεκριμένου τύπου GMDSS
Ένα αξιόπιστο κλασικό με επαναστατικά χαρακτηριστικά
EPIRB McMURDO E5
EPIRB McMURDO E8
ONE WAY VHF McMURDO R5
SART McMURDO S4